Udržitelnost

Udržitelná móda je hnutím a procesem podporujícím změnu módních produktů a módního systému směrem k větší ekologické integritě a sociální spravedlnosti. Udržitelná móda se týká více než oslovování módních textilií nebo výrobků. Zahrnuje to oslovení celého systému módy. To znamená zabývat se vzájemně závislými sociálními, kulturními, ekologickými a finančními systémy. Znamená to také uvažovat o módě z pohledu mnoha zúčastněných stran - uživatelů a producentů, všech živých druhů, současných i budoucích obyvatel na Zemi. Udržitelná móda proto patří občanům, veřejnému sektoru a soukromému sektoru a jsou za ni odpovědní. 

 

Zjistěte více o materiálech, které používáme: