Midori Vize

Slovo “Midori” pochází z japonštiny a běžně ho lze přeložit jako “zelený”. Nicméně má své hlubší významy. Může vyjadřovat barvu mladých listů, svěžest, les, přírodu i samotné životní prostředí.

Midori se jako značka ztotožňuje s významy slova “Midori”. Vizí je ekologická udržitelnost a závazek dělat naši planetu čistší a zdravější.

Pro Midori není nic hodnotnějšího než udržitelnost a respekt k naší planetě. Každý produkt je výsledkem hlubokého výzkumu materiálů, které mají nejmenší možný dopad na přírodu. Naše posedlost recyklovanými materiály a bio materiály dokáže zajistit extrémně nízký dopad na životní prostředí a minimální uhlíkovou stopu.

Ekologická udržitelnost je během na dlouhou trať a je nutné ji den za dnem postupně a trpělivě tvořit. Midori udělá vše, co bude v jejich silách, aby mohla být součástí tohoto běhu.


#bemidori #iammidori