Recyklovaná bavlna

Recyklovaná bavlna vyžaduje mnohem méně zdrojů než konvenční nebo organická bavlna a vyhýbá se tomu, že se stane součástí skládky odpadu a ztratí svou velkou hodnotu. Díky tomu je skvělým ekologickým řešením.

Ve skutečnosti lze na tunu recyklované bavlny ušetřit 765 000 litrů vody a výhody zde nekončí.

Vytvoření recyklované bavlny drasticky snižuje spotřebu energie a propanu, zároveň omezuje chemické výrobky potřebné pro konvenční bavlnu.

Všechny tyto důvody umožňují, aby recyklovaná bavlna byla jednou z nejvíce udržitelných látek, které lze aplikovat, a proto je v současné době jedním z našich hlavních materiálů v celé naší kolekci.