Udržateľnosť

Udržateľná móda je proces, ktorý podporuje zmenu v oblasti módnych produktov a módneho systému smerom k väčšej ekologickej integrite a sociálnej spravodlivosti. Myšlienka udržateľnej módy sa týka nielen materiálov alebo produktov, ale celého módneho systému ako takého. To znamená, že je potrebné zaoberať sa vzájomne závislými sociálnymi, kultúrnymi, ekologickými a finančnými systémami. Rovnako dôležité je pozerať sa na módu očami všetkých zúčastnených strán - spotrebiteľov a výrobcov, teda všetkých živých bytostí, súčasných aj budúcich obyvateľov Zemi. Udržateľná móda patrí občanom, verejnému ale aj súkromnému sektoru, ktorí sú za ňu zodpovední.  


Systémové myslenie je dôležitým prvkom udržateľnej módy. Je to preto, že jej prínos, ktorý sa nachádza na úrovni produktu, napríklad nahradenie jedného druhu vlákna za jeho udržateľnejšiu alternatívu je prevalcovaný neustále sa zvyšujúcim množstvom módnych produktov. Príbuzným termínom udržateľnej módy je ekologická móda. 


Zistite viac o materiáloch, ktoré používame: