Juta

Juta, známa tiež ako “zlaté vlákno”, je jednou z najpoužívanejších prírodných vlákien s rozsiahlym využitím. 

Rastlina

Juta sa extrahuje z kôry jutovníka bieleho (Corchorus capsularis) a v menšej miere tiež z jutovníka zeleninového (Corchorus olitorius). Je to prírodné vlákno, ktoré sa vyznačuje zlatým a hodvábnym leskom a práve preto sa nazýva “zlaté vlákno”. 

Prínos pre životné prostredie

Jutové vlákno je 100% biologicky rozložiteľné a recyklovateľné, je teda šetrné k prírode. Hektár jutovníkových rastlín spotrebuje približne 15 ton oxidu uhličitého a vyprodukuje 11 ton kyslíku. Pestovaním juty v pôde, kde sa využíva systém striedanie plodín, sa zvyšuje jej úrodnosť. Pri horení juta neprodukuje žiadne jedovaté plyny. 

To sú dôvody kvôli ktorým používame jutu vo veľa našich výrobkoch a znižujeme tým dopad na životné prostredie. Sú z nej vyrobené aj povrázky na visačkách našich produktov.