Vízia

Bežne sa japonské slovo “Midori” prekladá ako “zelený”, ale jeho hlbší význam môže vyjadrovať farbu mladých listov, sviežosť, les, prírodu a dokonca aj životné prostredie. 


Značka Midori je hlboko prepojená s významom slova “Midori” a jej víziou je ekologicky udržateľný záväzok; spraviť z našej planéty čistejšie a zdravšie miesto.


Nie je nič cennejšie pre Midori ako udržateľnosť a rešpekt k našej planéte. Každý jeden produkt je výsledkom hlbokého skúmania materiálov s najnižším možným dopadom na prírodu. Vďaka našej vášni pre recyklované materiály a bio materiály môže naša značka dosiahnuť extrémne nízky dopad na životné prostredie a tiež minimálnu uhlíkovú stopu. 


Ekologická udržateľnosť je pre našu planétu dlhodobou vízou, na ktorú je treba starostlivo dbať každý deň. V Midori urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme boli jej súčasťou.